Alarmy – montaż, serwis, naprawa

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu “pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony..

Natychmiastowa
informacja o intruzie

Możliwość wysłania
grupy interwencyjnej

Wykrywa pożary,
zalanie, gazy

Manipulator-satel
Manipulator-dotykowy-ropam
Mainpulator_satel
Manipulator_satel
centerala_syngalizacji_pozarowej_satel
sygnalizator wejscia i mini alarm _el-home
czujka ruchu_jablotron
czujnik gazu_satel