Monitoring – montaż, serwis, naprawa

Telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, telewizyjne systemy dozorowe (CCTV, ang. Closed Circuit TeleVision) – to system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie. W skład systemu wchodzą głównie rejestratory i kamery, z których obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na monitorach może obserwować rejestrowane zdarzenia.

Najczęstszy deklarowany cel instalacji monitoringu wizyjnego to poprawa bezpieczeństwa, chociaż badania skuteczności prewencyjnej tego środka potwierdzają jego efektywność już po samym montażu. Polecane są w związku z tym wydatki ponoszone na monitoring wizyjny przez administrację centralną i samorządy.

Działa
prewencyjnie

Rejestruje
obraz i dźwięk

Pozwala odtworzyć
przebieg zdarzeń

Zamieszcza obraz
do podglądu w sieci

kamera_dahua
kamera_hikvision
kamera_gise
kamera_hikvision
kamera_Kenk
rejestrator_dahua
rejestrator_gise
rejestrator_kenik